Veelgestelde Vragen

Lymfoedeem Chirurgie via Lymfoveneuze Anastomose

Is deze ingreep vergoed?

Deze ingreep is grotendeels terugbetaald door de mutualiteit.

Hoe verloopt de eerste consultatie bij de Lymfe Chirurg

Tijdens de eerste consultatie noteert de arts nauwkeurig uw verhaal, en gebeuren er een aantal onderzoeken.  Hierbij is het belangrijk dat u 24uur vooraf geen kous hebt gedragen.  De omtrek van uw aangedane lidmaat wordt gemeten.  Ook worden uw nog werkende lymfevaten in kaart gebracht via Infrarood Camera.  Er wordt hierbij een contrast kleurstof ingespoten in de huid.

Hoe verloopt de lymfoedeem operatie?

U blijft wakker en U kan, als u wil, de operatie meevolgen op een scherm.  De ingreep duurt een tweetal uur.  Er is een verpleegster aanwezig die zorgdraagt voor uw welzijn.
U krijgt  enkele verdovingsspuitjes in de huid.  Er wordt oppervlakkig een sneetje gemaakt van een tweetal centimeter.   Net onder de huid worden geblokkeerde lymfevaten opgezocht die verbonden worden met nabij gelegen bloedvaten.  Dit gebeurt met hechtingen waarvan de draad met het blote oog nauwelijks zichtbaar is.  Daarom wordt een operatie microscoop gebruikt.  De huid wordt nadien weer gehecht.  U krijgt een kleine pleister.

Wat na de ingreep?

U kan meteen naar huis maar u mag geen druk uitoefenen op de plaats van de ingreep gedurende 4 weken.  U mag dan dus ook uw kous niet dragen of geen lymfedrainage krijgen.  De wonde mag 2 dagen niet nat worden en 2 weken niet langdurig weken.  Na 2 weken worden de wond hechtingen verwijderd.  Na 6 weken, 6 maand en 1 jaar komt u opnieuw op consultatie en worden een aantal metingen herhaald om uw herstel te volgen.

Mogelijke Risico's

Zoals bij iedere operatieve ingreep is er een minieme kans op bloeding, infectie of littekenproblemen.  Er worden geblokkeerde lymfevaten gebruikt dus er is geen risico op verslechtering van uw lymfoedeem door de ingreep zelf.

Heeft u nog vragen?

U mag ons steeds contacteren via email.

©2018 by Lymfechirurgie Gent. Proudly created with Wix.com