Chirurgische Behandeling van Lymfoedeem

Welkom bij Lymfechirurgie Gent

 

Lymfoedeem chirurgie

Dankzij een chirurgische ingreep onder microscoop kunnen mensen met aanhoudend lymfoedeem vaak verbetering van hun klachten krijgen.  Tijdens zo een Lymfoveneuze Anastomose ingreep, worden nieuwe verbindingen gemaakt tussen de verstopte lymfevaten en nabijgelegen aders.  Het vocht kan op deze manier weggeleid worden in plaats van zich op te hopen onder de huid. 

De ingreep is relatief nieuw.  Ze is veilig, gebeurt onder plaatselijke verdoving en duurt maximaal 2 uur. 

De kost is grotendeels terugbetaald. 

Test Tubes

Komt u in aanmerking?

Tijdens de eerste consultatie zal de arts op basis van uw verhaal en aan de hand van een aantal onderzoeken kunnen bepalen of U een goede kandidaat bent voor deze ingreep.  Een van die onderzoeken is een live-visualisatie van uw lymfebanen om de verstopping te lokaliseren.  Vaak zijn er net voor die verstopping nog functionele lymfevaten te zien met de lymfe camera. U bent dan nog niet in het laatste stadium en komt in aanmerking.

 

Tijdens de ingreep wordt op die plaats het verstopte lymfevat verbonden aan een ader.  Het lymfevocht wordt zo weggeleid en hoopt zich niet langer op onder de huid.

 

Lymfechirurgie Gent

©2018 by Lymfechirurgie Gent. Proudly created with Wix.com